Támogatási intenzitás / Támogatásintenzitás

A támogatási intenzitás lényeges fogalom: ez határozza meg, hogy egy projekthez milyen mértékben – azaz hány százalékig – lehet támogatást igényelni.

A támogatási intenzitás fogalmának megértéséhez célszerű a kályhától, vagyis az ún. elszámolható költségek körétől indulni. 

A vissza nem térítendő támogatások pályázati felhívásai rögzítik, hogy egy adott projekthez milyen költségek elszámolása lehetséges. Természetesen a valóságban előfordul, hogy a projekt megvalósítása során olyan költségek is felmerülnek, melyek nem tartoznak a felhívás szerinti elszámolható költségek közé. Ez problémát nem jelent, arra kell viszont készülni, hogy ezek vonatkozásában támogatás igénybevételére nincs lehetőség, azt a vállalkozásnak önerőből kell biztosítania. 

A következő kérdés, hogy a pályázat keretében nyújtott támogatás milyen támogatási kategóriába esik. Ez is kiderül a pályázati felhívásból, az egyik leggyakoribb támogatási kategória például a regionális beruházási támogatás. Általános szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen feltételeket kell teljesítenie egy projektnek, hogy valamely támogatási kategóriába kerüljön. Lehetséges az is, hogy egy pályázati felhívás több támogatási kategóriában is nyújt támogatást. Ilyen esetben a felhívás azt is szabályozza, hogy mely elszámolható költségek melyik támogatási kategória alá tartozhatnak.

A támogatási kategória kérdése azért lényeges, mert ettől függ többek között a lehetséges támogatási intenzitás, azaz az igénybe vehető támogatás tényleges mértéke. A támogatási intenzitás azt határozza meg, hogy a vissza nem térítendő támogatás az összes elszámolható költség legfeljebb mekkora mértékéig, hány %-áig igényelhető. 

Például egy 10 millió forintba kerülő (pontosabban a pályázati feltételek szerint 10 millió forint elszámolható költséget jelentő) projekt esetén, ha a pályázati felhívás úgy rendelkezik, hogy a támogatási intenzitás maximum 30%, akkor a vállalkozás a projekt megvalósításához legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat. A fennmaradó 7 millió forintot (és a projekt esetleges nem elszámolható költségeit) valamilyen más forrásból a vállalkozásnak magának kell előteremtenie. 

Amennyiben a projekthez vissza nem térítendő támogatást és visszatérítendő forrást (kölcsönt) kombináltan kínáló konstrukció is elérhető, akkor a vállalkozás pályázhat kedvezményes kölcsönre is és ezáltal csökkentheti az önrész mértékét. A kombinált konstrukcióknál lényeges feltétel, hogy az igényelt kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét, illetve ezek a konstrukciók a legtöbbször előírják a minimálisan elvárt saját forrás mértékét is.

Az egyes támogatási kategóriákban érvényes támogatási intenzitás mértéke törvény által szabályozott, támogatási kategóriánként eltérő, illetve adott kategórián belül, további feltételek függvényében is változhat. Például a regionális beruházási támogatás kategóriában 2022-től kezdődően a régiók többségében várhatóan 50% lesz a lehetséges maximális támogatásintenzitás, Közép- és Nyugat-Dunántúlon 30%, Budapesten pedig 0%.

Ami biztos és kiemelten fontos szabály, hogy az azonos elszámolható költségekhez igénybe vett összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.

A támogatási intenzitásra vonatkozó szabálynak való megfeleléshez szükség van az adott ügylet támogatástartalmának meghatározására, melyet a támogatást folyósító közvetítő szervezet számol ki és erről írásban tájékoztatja a vállalkozást. A támogatástartalom fogalma hasonló a támogatásintenzitáséhoz, csak az forintban fejezi ki a támogatás mértékét és nem százalékban.

Utoljára szerkesztve: 2021. szeptember 8.

Kapcsolódó témák
Utoljára megtekintett fogalmak

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!