Támogatástartalom

A támogatástartalom a kedvezményes finanszírozási lehetőség igénybevétele során kapott állami támogatás összege.

A kedvezményes feltételekkel elérhető finanszírozási lehetőségek (pl. vissza nem térítendő támogatások, hitelek, hitelgarancia stb.) éppen a kedvezményes jellegük miatt mindig tartalmaznak valamennyi állami támogatást. A „kedvezmény”, azaz amennyivel a vállalkozás (a piaci feltételeknél) kedvezőbben jutott az adott lehetőséghez, maga a támogatástartalom. 

A támogatástartalom számítása azért szükséges, mert az állami támogatások nyújtásának feltételeit az EU részletesen szabályozza, azaz kinek, milyen jogcímen és feltételekkel, és mekkora összegben nyújthat az állam, anélkül hogy az tiltott (versenytorzító hatású) támogatásnak minősülne.

Vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatástartalom egyenlő a kapott támogatás összegével. 

A kedvezményes kamatú, tehát kamattámogatást tartalmazó kölcsönök, hitelek (vagyis visszatérítendő támogatások) támogatástartalma a meg nem fizetett kamat: a piaci és a ténylegesen fizetett kamat különbsége. 

Hitelgarancia-ügyletek esetén a támogatástartalmat a piaci és a kedvezményes hitelgarancia-díj különbsége, illetve a költségvetési/állami díjtámogatás jelenti.

A támogatástartalom-számítás módszertana jogszabályban meghatározott. Bármilyen formában is részesül a vállalkozás a kedvezményes feltételekből, amennyiben azokhoz több éven keresztül jut hozzá, akkor a támogatástartalom a kapott támogatás jelenértékeként számítandó.

Könnyebbséget jelent, hogy a támogatástartalmat minden esetben a finanszírozást nyújtó fél számítja ki és bocsátja – a támogatási kategóriát is tartalmazó – igazolás formájában a vállalkozás rendelkezésére, amit 10 évig meg is kell őrizni. 

Ez azért is fontos, mivel egy adott vállalkozás által a különféle jogcímeken (pl. csekély összegű támogatásként) felvehető állami támogatás mértéke korlátozott, így egy-egy újabb kedvezményes lehetőség igénybevétele előtt a korábbi támogatásokról kapott igazolások segítségével lehet ellenőrizni, hogy a vállalkozás még megfelel-e a feltételeknek. 

Utoljára szerkesztve: 2021. szeptember 7.

Utoljára megtekintett fogalmak

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!