Váltókezes

A váltó kibocsátója és elfogadója aláírása mellett a váltó első oldalán aláírásával megjelenő váltószereplő, aki kötelezettséget vállal adott esetben a váltó kifizetésére.

Amennyiben hitelben adjuk el árunkat és váltófedezetet kérünk vevőnktől, a váltó összegének kifizetését – egészben vagy részben – váltókezességgel tehetjük biztonságossá. Váltókezes az a személy, aki a váltó első oldalát (vagy a toldatot) a kibocsátó/kiállító és idegen váltónál az elfogadó (címzett) mellett bárhol aláírja. A hazai szóhasználatban azt a váltót, amelyen kezes aláírása szerepel, avalváltónak nevezzük, míg a bankaval egy olyan váltó, amelyen egy bank vállalt kezességet.

Kezesként az aláírás mellett ráírhatjuk a váltóra a „kezességet vállalok” szavakat vagy más azonos értelmű kifejezést, de a váltó előlapjára írt puszta aláírás önmagában is kezességnek minősül. Nyilatkozatban megjelölhető az a személy (váltószereplő), akiért kezességet vállalunk, ha ezt nem tesszük meg, kezességvállalásunk a kibocsátóra vonatkozik. 

A váltókezes kötelessége megegyezik azzal a szereplőével, akiért a kezességet vállalta, azaz akinek a fedezetet biztosította. Nem magánszemélyért vállalt kezesség esetében ezt nem befolyásolja, ha az, akiért a kezességet vállalta, jogutód nélkül megszűnik. Kötelezettségvállalása akkor is érvényben marad, ha az a kötelezettség, amelyért kezességet vállalt, semmis, kivéve, ha a semmisség alaki hibából fakad.

Ha a váltó lejáratakor a váltó fő- vagy egyenes adósa részben vagy egészben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, váltókezesként a váltóbirtokos felszólíthatja fizetésre, és köteles lesz a váltót kifizetni az egyetemleges felelősség okán függetlenül attól, hogy mellette vannak még a váltóügyletben más megtérítési váltóadósok is (pl. hátoldali váltóátruházók). Ezzel ugyanakkor megszerzi a váltóból eredő jogokat azzal a szereplővel szemben, akiért a kezességet vállalta.

Utoljára szerkesztve: 2021. július 21.

Kapcsolódó témák

Utoljára megtekintett fogalmak

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!