Bankkezesség

A bankkezesség a bankgaranciához hasonlóan bankári biztosíték. A két banki instrumentum azonban messze nem azonos tartalmú banki kötelezettségvállalás.

A garancia és a kezesség fogalmát a napi üzleti gyakorlat általában szinonimaként használja, jóllehet a jogkövetkezményeket illetően a két fogalom között jelentős az eltérés. 

Az adott szerződés tartalmától függ, hogy az adott bankári biztosíték bankkezesség vagy bankgarancia. Mielőtt azonban a szóhasználatban üzleti partnerünkkel megállapodnánk, tudnunk kell, hogy a biztosítékot nyújtó bank kártérítési kötelezettségvállalása eltérő e két esetben, és így célszerű eladói és vevői szerepkörben más-más megoldást választanunk. 

A két bankári biztosíték közötti nagy különbség az, hogy a garancia független az alapügylettől (például az adásvételi szerződésedtől): a fizetésért vállalt bankgarancia a bank olyan önálló fizetési kötelezettségvállalása, amelyet a garancia szövegében megfogalmazottak szerint teljesít. Az ott rögzített feltételek fennállása esetén a garanciát nyújtó bank mindenképpen fizetést teljesít a hitelezőnek, függetlenül attól, hogy megbízója (adásvételi ügylet esetén a vevő) miért nem fizetett. 

A fizetésért vállalt kezesség viszont nem önálló, hanem járulékos banki kötelezettségvállalás, ami azt jelenti, hogy a kezes bank kötelezettsége megbízója szerződéses kötelezettségeihez igazodik, azaz maga is mindazon jogcímeken hivatkozhat a megbízó kifogásaira, amelyekre az jogosan hivatkozva nem fizet (pl. az eladó szerződésellenesen teljesített). 

Fizetési kötelezettsége teljesítése esetén viszont mind a bankgaranciából, mind a bankkezességből adódóan a banknak megtérítési igénye van a főadóssal szemben. 

A bankkezesség és a bankgarancia közötti különbségből következően egy kereskedelmi ügylet eladói (exportőri) minőségében így kedvezőbb számunkra, ha a szerződésben bankári biztosítékként bankgaranciához ragaszkodunk. Ebben az esetben mindenképpen megkapjuk ugyanis a banktól a kikötött összeget, még akkor is, ha vevőnk szerződésellenes teljesítésre hivatkozva nem fizetett. 

Vevői (importőri) minőségünkben viszont kedvezőbb számunkra, ha partnerünkkel fizetésért vállalt bankkezességben állapodunk meg. Ebben az esetben az eladó szerződésellenes teljesítéséről értesülve, jogos kifogásainkra hivatkozva a kezes bank sem köteles kezességvállalásából adódóan helyettünk fizetni. 

Utoljára szerkesztve: 2021. július 28.

Kapcsolódó témák



Utoljára megtekintett fogalmak

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!